Životinje & priroda (107)

Medvjedu prekipilo...

Ponedjeljak, 20 Listopad 2014 19:41
Troje prijatelja provodilo je vrijeme loveći u šumama Sibira. Tijekom lova jedan od lovaca pucao je na povećeg smeđeg medvjeda međutim uspio ga je samo raniti u bedro...
Jedan istraživač iz Montane odlučio je iskoristiti praktičnost kamera za praćenje divljači kako bi snimio svoj eksperiment. Naime, htio je vidjeti utjecaj elektrizirane lešine na ponašanje medvjeda a sve kako bi se došlo do zadovoljavajućeg rješenja pri zaštiti lovačkih odstrijela i,…
Populaciji risa u Hrvatskoj ponovno prijeti izumiranje, ponajprije zbog toga što se pare jedinke koje su u srodstvu pa im se smanjuje genetska raznolikost, ali i zbog učestalog krivolova. Ova najljepša divlja mačka našeg kontinenta naraste do dužine oko 1,3 m…
Na prvu loptu može to zvučati paradoksalno, no čini se da je smeđim medvjedima bolje u Hrvatskoj, u kojoj je dozvoljen lov na njih, nego u Sloveniji, u kojoj je svako nasilje nad njima zakonom zabranjeno. Organizacije koje se bave…
Povodom otvorenja sezone lova na jelena običnog portal Lovac.info vam želi dobru kob! Uživajte u fotografijama...
Tijekom 2011. godine NP Paklenica počeo je koristiti foto zamke i digitalne kamere osjetljive na pokret, a sve u službi nadzora Parka. Kamere su bile postavljene blizu solišta, puteva prolaza divljih životinja i lokvi. Iako se za obitavanje risa na tom području…
I ove godine se oko zasađenih remiza LD „Kamenjarka“ Kukuljanovo-Škrljevo pojavila ambrozija koja se svake godine sve više širi u ovom području. Pravovremenim otkrivanjem prisutnosti ovog opasnog korova za zdravlje ljudi, lovci LD „Kamenjarka“ Kukuljanovo-Škrljevo brzom akcijom uspjeli su zaustaviti…
Prirodne livade su već neko vrijeme su u fazi kada ih treba pokositi i osušiti ako želimo da imamo i malo kvalitetno sijeno. Čim se vremenske prilike stabiliziraju većina poljoprivrednika će krenuti u košnju. Pri tome zaboravljaju da se skriven u…
Izduženi papci mogu biti posljedica konzumiranja odviše ugljikohidrata. Stanje je nešto češće u konja, i u manjoj  mjeri u goveda. Stanje se razvija ako jelenima velik udio prehrane čine visokoenergetski ugljikohidrati koje dobivaju iz dopunske hrane ili putem posebnih mamaca.

Mladunci u prirodi

Petak, 02 Svibanj 2014 00:01
Većina divljih životinja svoje mlade donosi na svijet u proljeće budući da su u to vrijeme najpovoljniji klimatski i prehrambeni uvjeti. Upravo u ovom razdoblju čovjek ima priliku naletjeti na mladunčad za koju se često misli da je napuštena, pa se…
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023