Katalog lovišta Osječko-baranjske županije

Ponedjeljak, 12 Veljača 2007 01:00
Ocijeni
(0 glasova)
katalog-lovista-osijek
  • Autor: mr. sc. Branko Urošević, ekološko lovačka udruga "Bijela Roda", Osijek
  • Izdanje: 255 stranica, tvrdi uvez
  • Nakladnik: Osječko-baranjska  županija, 2006.
   Za nakladnika: dipl. oec. Krešimir Bubalo, župan
   ISBN: 953-7243-02-2
  • Dimenzije:  17,5 x 24,5 cm
  • Napomena: Uz katalog dolazi i interaktivna verziju na CD-u

 

 

 

 

 

Izdajući ovaj opsežan katalog  Osječko-baranjska županija i Lovački savez Osječko-baranjske županije, postavljaju nove standarde u predstavljanju lovstva i lovnoga turizma u Republici Hrvatskoj.

Katalog na svojih 255 stranica, donosi obilje pregledno sortiranih kataloških podataka, svako lovište predstavljeno je na dva lista, rubrikama:

 • Osnovni podaci
 • Struktura površine lovišta (ha)
 • Glavne vrste divljači
 • Lovozakupnik - informacije (te fotografija 6cm x 8cm koja predstavlja lovozakupnika)
 • Karta sa brojem i ucrtanim granicama lovišta (1:25000)

SADRŽAJ

 • Predgovor
 • Uvod
 • Lovišta
 • Organiziranost lovstva u Republici Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji
 • Lovna kinologija i lovno streljaštvo
 • Uzgoj divljači i lov
 • Pregledna kara i popis lovišta  Osječko-baranjske županije
 • Pregled i opis lovišta  Osječko-baranjske županije
 • Lovni ured Ðakovo
 • Lovni ured Osijek
 • Lovni ured Donji Miholjac
 • Lovni ured Valpovo
 • Lovni ured Baranja
 • Lovni ured Našice
 • Popis turističkih zajednica Osječko-baranjske županije
Pročitano 6726 puta Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

-

HELIA S 42 300x250px CRO

 

hunting el range