Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja

Napisao  Utorak, 10 Ožujak 2015 20:54

U slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod koje se oružje u trenutku smrti nalazilo, dužna je odmah po saznanju o postojanju oružja, obavijestiti policijsku upravu/policijsku postaju radi predaje oružja i streljiva.

Policijska uprava/policijska postaja će o predanom oružju i streljivu, izdati potvrdu.

Nasljednik oružja dužan je u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju:

  • oružje prodati ili
  • podnijeti zahtjev za registraciju oružja ili
  • dati onesposobiti oružje te ga zadržati ili
  • predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.


Ukoliko se radi o maloljetnom nasljedniku, oružje i streljivo maloljet­nog nasljednika čuvat će se kod nadležne policijske uprave/policijske postaje dok ne navrši 21 godinu života.
Kada nasljednik navrši 21 godinu života, dužan je sa oružjem postupiti na način kako je to prethodno opisano.

U slučaju prodaje oružja, nasljednik oružja koji oružje proda, dužan ga je odjaviti kod policijske uprave/policijske postaje u roku od osam dana od dana prodaje.

Nasljedniku oružja koji želi podnijeti zahtjev za registraciju naslijeđenog oružja nadležno tijelo izdat će oružni list ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete za nabavu oružja.

Oružje koje njegov nasljednik želi zadržati kao uspomenu mora se trajno onesposobiti za uporabu.

Trajno onesposobiti oružje može fizička ili pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelat­nosti popravka i prepravka oružja, koja će izdati potvrdu o onesposobljavanju oružja.

Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositelj zahtjeva.

Nasljednik oružja dužan je odjaviti trajno onesposobljeno oruž­je u policijskoj upravi/policijskoj postaji u roku od osam dana od dana onesposobljavanja uz predočenje potvrde izdane od pravne ili fizičke osobe koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelat­nosti popravka i prepravka oružja.

Oružje koje je nasljednik predao u korist Republike Hrvatske bez naknade, odjavit će policijska uprava/policijska postaja po službenoj dužnosti, dakle bez naplate upravne pristojbe. 

Ako nasljednik oružja u roku od 60 dana od dana pravomoć­nosti rješenja o nasljeđivanju ne proda oružje ili ne podnese zahtjev za registraciju oružja ili ne onesposobi oružje kako bi ga zadržao ili ga ne preda u korist Republike Hrvatske bez naknade, ili ako mu je odbijen zahtjev za registraciju oružja, policijska uprava/policijska postaja oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člancima 50. i 51. Zakona o oružju.

Postupak izdavanja oružnog lista nasljedniku kao i pristojbe iste su kao i kod registracije oružja nakon nabave. 

Izvor: mup.hr
Zadnja izmjena Utorak, 10 Ožujak 2015 21:17

Srodni sadržaj (po oznakama)

K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno