Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14 na snazi od 01.01.2015.

Napisao  Subota, 24 Siječanj 2015 10:15

Zakon se odnosi i na lovačke, kinološke udruge i slične neprofitne organizacije. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14 na snazi od 01.01.2015.

Članak 48.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 2. stavak 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07. i 54/13.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/08., 7/09., 158/13., 1/14. i 44/14.).

Članak 49.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

PREUZMI NA LINKU:

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14 na snazi od 01.01.2015.

Zadnja izmjena Subota, 24 Siječanj 2015 10:51
K2 Items

-

 HELIA 3 2023
HELIA TI 728x90px CRO

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno