Dug jamčite osobnom imovinom!

Napisao/la  Utorak, 23 Rujan 2014 08:16

Zbog čega se vrijedna lovišta daju u zakup lovačkim udrugama koja ne raspolažu nekretninom, dok istodobno nitko, pa ni odgovorne osobe, ne odgovara svojom imo­vinom? Neovisno o tome jesu li lovačke udruge u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili pak ne, nad njima se može provesti ovršni postupak zbog dospjelih, a neizmirenih potraživanja po osnovi neplaćenih plaća, doprinosa za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, za nabavljanje žive divljači, neplaćenih obveza po osnovi komunalnih i drugih naknada, te obveze za robu i usluge.

Zbog čega se vrijedna lovišta daju u zakup lovačkim udrugama koja ne raspolažu nekretninom, dok istodobno nitko, pa ni odgovorne osobe, ne odgovara svojom imo­vinom? 

Neovisno o tome jesu li lovačke udruge u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili pak ne, nad njima se može provesti ovršni postupak zbog dospjelih, a neizmirenih potraživanja po osnovi neplaćenih plaća, doprinosa za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, za nabavljanje žive divljači, neplaćenih obveza po osnovi komunalnih i drugih naknada, te obveze za robu i usluge.

Postupak se provodi suglasno Ovršnom zakonu (Narodne novine 12/12). U slučaju da imovina ovršenika (lovačke udruge) ne bude dostatna za izmirivanje potraživanja, kako po osnovi glavnog duga, tako i sporednih potraživanja, nad lovačkom udrugom mora se provesti postupak stečaja, odnosno likvidacije, kako to, uostalom, predviđa i Zakon o udrugama (Narodne novine 88/01,11/02).

Dok kod trgovačkih društava članovi nadzornog odbora odgovaraju i vlastitom imovinom za eventualnu štetu koju su svojim odlukama nanijeli trgovačkom društvu, nadzorni odbor lovačkih udruga nema takvih obveza.

Problem kaznenopravne odgovornosti odgovornih osoba u lovačkim udrugama provodi nadležni općinski sud po zahtjevu općinskog državnog odvjetništva, ako su za to ostvareni zakonski preduvjeti. Oštećeni u slučaju pravomoćne osuđujuće presude može tražiti nadoknadu štete. Doista je apsurdno da članovi lovačke udruge koji odlučuju o donošenju najvažnijih odluka u lovačkoj udruzi ne odgovaraju vjerovnicima svojom imovi­nom. Još apsurdnija situacija nastaje kod davanja lovišta u zakup, odnosno koncesiju,  gdje županijski političari, pa i resorno ministarstvu, daju u zakup zajednička, odnosno državna lovišta udrugama lovaca koji nemaju apsolutno nikakvu imovinu niti stalne izvore prihoda, osim članskih doprinosa, a vrijednost godiš­nje lovozakupnine zna dostići iznos odviše od 300.000 kuna.

Upravo takve lovačke udruge prodaju odstrjel divljači, kao dijela nacionalnog bogat­stva, da bi mogle izmiriti veći dio svojih financijskih obve­za. Nije moguće imati prava u lovačkoj udruzi a da se za njezine obveze ne odgovara svojom imovinom. Tu dola­zi do bitne povrede odredaba jednakopravnosti svih pred zakonom. Naime, dok lovac pojedinac kao obrtnik, kad zakupi lovište, odgovara i svojom osobnom imovinom za obveze po tom ugovoru o zakupu lovišta, članovi lovač­ke udruge za to ne odgovaraju.

objavljeno i u: Dobra kob, svibanj 2014

Mladan Vidović, mag.iur
Zadnja izmjena Subota, 15 Studeni 2014 14:16
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno