Uskraćivanje prava na držanje i nošenje lovačkog oružja

Napisao/la  Srijeda, 05 Ožujak 2014 00:00

sudOdlukom Upravnog suda u Rijeci iz 2012. godine zauzeto je stajalište da rješenja kojim se od državljana Republike Hrvatske oduzima lovačko oružje zbog prestanka jednog od uvjeta iz čl. 10. Zakona o oružju moraju biti potpuno usklađena s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Paušalne ocjene da bi oružje moglo biti zloporabljeno tek na temelju vlastitog dojma djelatnika koji provodi postupak na temelju javno-pravnih ovlasti nije i ne može biti razlogom za donošenje upravnog akta kojim se građaninu uskraćuje pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja. Kako je sudska zaštita zajamčeno pravo građanima u stvarima u kojima odluku donose javno-pravna tijela, ta odluka Upravnog suda u Rijeci predstavlja pravi putokaz za vladavinu prava i dosljedno oživotvorenje javnopravnog poretka Republike Hrvatske.

 sud-u-rijeci

Odlukom Upravnog suda u Rijeci br. usl. 638/12-12 od 24. listopada 2012. , zauzeto je stajalište da rješenja kojim se od državljana Republike Hrvatske oduzima lovačko oružje zbog prestanka jednog od uvjeta iz čl. 10. Zakona o oružju (NN 63/07, 146/08, 59/12) moraju biti potpuno usklađena s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

To podrazumijeva da javno-pravna tijela u upravnom postupku moraju navesti sve činjenice i dokaze kojima su utvrdili te činjenice, a koje ukazuju da postoje neupitne okolnosti koje upućuju da bi oružje moglo biti zloporabljeno, što bi predstavljalo pravni temelj za primjenu čl. 44. st. 1. Zakona o oružju, a u svezi s člankom 10. st. 1. točka 5. istog zakona. Za razliku od kogentno propisanih pretpostavki za oduzimanje oružja iz čl. 10. st. 1. točka 4. Zakona o oružju, ocjena mogućnosti zloporabe oružja kao pretpostavke za oduzimanje oružja osobito u slučajevima koji nisu primjerično navedeni u čl. 10. st. 1. točka 5. tog zakona zahtijeva znatno stručnije, temeljitije i sveobuhvatnije obrazloženje koje će argumentirano upućivati i ukazivati na stupanj možebitne ugroze.

Paušalne ocjene da bi oružje moglo biti zloporabljeno tek na temelju vlastitog dojma djelatnika koji provodi postupak na temelju javno-pravnih ovlasti, nije i ne može biti razlogom za donošenje upravnog akta kojim se građaninu uskra-ćuje pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja.

Također tijekom prvostupanjskog postupka javno-pravna tijela moraju omogućiti kontradiktornost u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja te davanje stvarne mogućnosti građaninu da se očituje o činjenicama i izvedenim dokazima kako bi se spriječilo iznošenje neistinitih vrijednosnih sudova o karakternim, socijalnim, psihofizičkim i drugim osobinama građanina koji zahtijeva realizaciju prava na držanje i nošenje lovačkog oružja, odnosno da to pravo produži (zadrži).

Kako je sudska zaštita zajamčeno pravo građanima u stvarima u kojima odluku donose javno-pravna tijela, ta odluka Upravnog suda u Rijeci predstavlja pravi putokaz za vladavinu prava i dosljedno oživotvorenje javnopravnog poretka Republike Hrvatske.

Autor: Mladan Vidović, mag.iur.
Objavljeno u: Glas lova i ribolova, svibanj 2013.

Zadnja izmjena Četvrtak, 24 Travanj 2014 14:21
K2 Items

-

hella dec 2023

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno