LAS provodi programe osposobljavanja i usavršavanja

Srijeda, 23 Srpanj 2008 10:49

Predstavljamo tvrtku LAS  d.o.o. iz Zagreba, za obavljanje usluga i obrazovanje, također predstavljamo i UČILIŠTE LAS, javnu ustanovu zaobrazovanje odraslih. UČILIŠTE LAS  je tvrtka u koja se isključivo bavi programima obrazovanja i osposobljavanja zaštitara i čuvara te ospsobljavanja i u savršavanja kadrova u lovstvu.

Osposobljavanje za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači

Subota, 04 Studeni 2006 09:44

Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb organizira razne programe osposobljavanja pa među ostalim programima i tečajeve osposobljavanja za

K2 Items

-

SO hunting tM

so hunting 1 2023 mala

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023