Lovna ponuda Mima-lovstvo

Napisao  Ponedjeljak, 18 Svibanj 2015 08:55

Zanima li vas nezaboravan doživljaj lova? Trofejna divljač? Mir i tišina netaknute prirode? Lovozakupnik MIMA LOVSTVO domaćim i stranim lovcima u svojim bogatim lovištima nudi sve navedeno, pa i više!

MIMA LOVSTVO gospodari s dva lovišta koja pokrivaju gotovo svu lovnu ponudu Hrvatske - u lovištu "Crna Draga" lovi se divlja svinja, srnjak, zec, fazan i šljuka, dok ponudu lovišta "Dobra" čine medvjed, jelen obični, srna, divlja svinja i također šljuka.

 

Državno otvoreno lovište broj IV/20 - "CRNA DRAGA" je nizinsko – brdskog tipa smješteno većim dijelom u Karlovačkoj a manjim Sisačko-moslavačkoj županiji. Lovište graniči sa otvorenim državnim lovištem Kremešnica te zajedničkim županijskim lovištima Lasinja i  Banski Kovačevac.

Ukupna mu je površina 1823 hektara, a visinski se prostire od 110 do 227 m.n.v. Bogato je stalnim i povremenim izvorima i potocima, klimatske prilike su kontinentalnog tipa. Što se šumske vegetacije tiče, prevladava miješana hrastovo-grabova šuma, i šuma hrasta kitnjaka s pitomim kestenom i običnom brezom. U lovištu postoji relativno gusta mreža šumskih i javnih cesta u dobrom stanju.

U lovištu obitavaju: od glavnih vrsta divljači srna obična i divlja svinja a od sporednih vrsta jazavaca, kuna bjelica i zlatica, zec obični, lisica, fazan,vrana siva i vrana gačac, svraka i šojka kreštalica. Od sezonskih vrsta divljači nazočna je šumska šljuka – bena, prepelica pupčara i divlji golub grivnjaš.


Državno otvoreno lovište broj VIII/28 - "DOBRA" je brdskog tipa a nalazi se na krajnjem jugoistočnom dijelu županije Primorsko-goranske. Smješteno je na desnoj obali rijeke Dobre, a najveće mjesto unutar lovišta je Gomirje (mogućnosti smještaja u apartmanima seoskog turizma). Lovište graniči sa otvorenim državnim lovištima Bjelolasica, Klek, Bukovača i Jelenski jarak. 

Ukupna površina lovišta je 1837 hektara a u reljefu dominiraju brežuljci i brda od 400 do 500 m.n.v. Područje lovišta ima kontinentalnu klimu, a od šumskih zajednica tu su mješane grabovo-bukove, te jelovo-bukove šume. Prilazi svim lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima su tvrdi šumski putovi a u manjoj mjeri zemljani poljski putovi.

U lovištu od krupne divljači obitava jelen obični, srna obična, svinja divlja i smeđi medvjed dok od sitne divljači obitavaju  jazavac, divlja mačka, kune, lasica mala, zec obični, lisica,tvor, fazan, prepelica pupčara, šljuka bena, golub grivnjaš, patka divlja, vrana siva, svraka i šojka.

Opća pravila i cijene komercijalnog lova, te ostalih usluga koje pruža MIMA LOVSTVO možete proučiti ovdje.

Osnovne informacije o lovoovlašteniku:

  • MIMA LOVSTVO
  • Stara cesta 2, 47300 Ogulin
  • Kontakt osoba: Vinko Dujmić
  • Telefon: 00385 99 1986 050
  • E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MIMA LOVSTVO VAM ŽELI DOBRU KOB!

Zadnja izmjena Nedjelja, 24 Svibanj 2015 18:01