Sporost sudova i EU

Napisao/la  Ponedjeljak, 31 Ožujak 2014 00:05

sudEuropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama propisano je da svaki građanin ima pravo na pošteno, nepristrano i blagovremeno suđenje. Jedno od temeljnih ustavnih načela koje reguliraju prava i slobode građana, a usklađeno je s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama koju je ratificirao Sabor Republike Hrvatske, propisano je da svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo na pošteno, nepristrano i bla­govremeno suđenje pred za to nadležnim sudom. 

sudEuropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama propisano je da svaki građanin ima pravo na pošteno, nepristrano i blagovremeno suđenje.

Jedno od temeljnih ustavnih načela koje reguliraju prava i slobode građana, a usklađeno je s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama koju je ratificirao Sabor Republike Hrvatske, propisano je da svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo na pošteno, nepristrano i bla­govremeno suđenje pred za to nadležnim sudom.

Blagovremeno suđenje jest doista najvredniji institut Eu­ropske pravne stečevine, jer onemogućava i sprječava prav­nu nesigurnost građana, ali da praksa hrvatskih sudova vrije­đa i ne poštuje to načelo, najbo­lje nam ilustrira činjenica da je Visoki prekršajni sud Republi­ke Hrvatske u Zagrebu kao Sud II. stupnja u predmetu Gž 6631/11 navodno donio presu­du 16. siječnja 2012. godine, a ista je zaprimljena kod Prekr­šajnog suda u Zadru 4. veljače 2013. godine, dakle gotovo 13 mjeseci od donošenja presude.

Očito je dakle da je Sud grubo povrijedio ustavne odredbe ko­je jamče pravodobno i pošteno suđenje, poglavito kada se ima u vidu činjenica daje apsolutna zastara zavođenje tog prekršaj­nog postupka nastupila samo nekoliko dana prije „dono­šenja" drugostupanjske presu­de -16. siječnja 2012. Dakle, trinaest mjeseci trebalo je Visokom prekršajnom sudu Reublike Hrvatske u Zagrebu da napiše presudu i otpravi je Sudu I. stupnja, a za donošenje presude trebalo je svega šezde­setak dana.

Na žalost, ovo nije jedini takav slučaj budući da je Hrvatska zbog sporosti i neažurnosti hr­vatskih sudova, a na temelju odluka Suda za ljudska prava u Strasbourgu morala građanima isplatiti milijune kuna odštete. Ovako grubo vrijeđanje temelj­nih prava i sloboda građana Republike Hrvatske zabrinja­va, pa nije ni čudo što smo upravo u tom dijelu imali i imamo najviše primjedbi od Vi­jeća Europske unije. Ostaje nadati se da će novi Zakon o sudovima promijeniti tu neslavnu praksu hrvatskih sudova, a hrvatske suce učiniti odgovornima za zakonito pos­tupanje.

Autor: Mladan Vidović, mag.iur
Zadnja izmjena Ponedjeljak, 31 Ožujak 2014 23:19
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO

fanzoj-lovac-info.jpg

ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

hella dec 2023

Novo objavljeno