Zakon o nadzoru državne granice NN 34/95 - pročišćeni tekst

Napisao  Petak, 05 Prosinac 2008 11:21

 Glava IV Zakona od nadzoru državne granice regulira pitanja prijenosa oružja i streljiva preko granice i glasi: IV. UNOS I IZNOS ORUŽJA I STRELJIVA. Posebno je interesantan za strane lovce koji ulaze u Republiku Hrvatsku i pri tome unose oružje i streljivo.

 

Prenosimo samo Glavu IV. 

 

ZAKON
O NADZORU DRŽAVNE GRANICE (PROČIŠĆENI TEKST)

 

IV. UNOS I IZNOS ORUŽJA I STRELJIVA


Članak 36.

Hrvatski državljani i stranci mogu preko državne granice prenositi samo one vrste oružja koje se prema propisima o oružju mogu nabavljati, držati i nositi.

Hrvatski državljani i stranci dužni su oružje pri prelasku državne granice prijaviti graničnoj policiji.


Članak 37.

Granična policija oduzet će i pohraniti do okončanja postupka oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili strancu koje prilikom prelaska državne granice ne prijavi na graničnom prijelazu.


Članak 38.

Hrvatski državljanin (u daljnjem tekstu: državljanin) i pravna osoba mogu u zemlju unijeti oružje i streljivo na temelju odobrenja nadležnog tijela.

Oružje i streljivo koje se prema propisima o oružju može nabaviti bez odobrenja, može se unijeti u zemlju pod uvjetima za nabavu takvog oružja i streljiva predvidenim tim propisima.

Granična policija na odobrenju iz stavka 1. ovoga članka, a za oružje koje se može nabaviti bez odobrenja, na odgovarajućoj ispravi o nabavci oružja i streljiva (račun i slično), potvrđuje unos oružja i streljiva i o tome izvješćuje nadležno tijelo.

Vlasnik oružja dužan je u roku od 8 dana od unosa oružja u zemlju kod nadležnog tijela podnijeti zahtjev za registraciju oružja.

Ako za oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka državljanin s odobrenim boravkom u inozemstvu nema odobrenja nadležnoga tijela, isto će se oduzeti i o njegovom trošku dostaviti nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta odnosno prema posljednjem prebivalištu prije odlaska na stalni boravak u inozemstvo.

Ako državljanin s boravkom u inozemstvu ne zatraži izdavanje isprave za nabavljanje oružja i streljiva ili ako nadležno tijelo odbije zahtjev za nabavljanje oružja i streljiva, odredit će se rok za vraćanje oružja i streljiva u inozemstvo.

Ako državljanin s boravkom u inozemstvu u roku određenom u aktu nadležnog tijela iz stavka 6. ovoga članka ne vrati oružje i streljivo u inozemstvo, predat će se pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za promet oružja i streljiva poradi prodaje. Novčani iznos dobiven prodajom, a umanjen za troškove prodaje uručit će se vlasniku oružja i streljiva.


Članak 39.

Državljanin s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavku oružja, može radi lova unijeti lovačko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu.

Upis u putnu ispravu oružja i streljiva iz stavka 1. ovoga članka obavlja predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ako oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovoga članka nije upisano u putnoj ispravi, granična policija izdat će odobrenje za unos ukoliko državljanin po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Na izlasku iz zemlje granićna policija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 40.
Državljanin može iznijeti oružje i pripadajuće streljivo na temelju oružnog lista, potvrde o prijavljenom oružju ili odobrenja za nabavku oružja.Članak 41.

Stranac kojem je odobreno trajno nastanjenje ili boravi u Republici Hrvatskoj na temelju poslovne vize može unositi i iznositi oružje i pripadajuće streljivo pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Ostali stranci mogu unositi samo lovačko oružje i pripadajuće streljivo pod uvjetima propisanim člankom 39. ovoga Zakona ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.


Članak 42.

Stranac koji je u tranzitu ili koji dolazi u Republiku Hrvatsku radi lova može preko državne granice prenositi oružje i pripadajuće streljivo ako mu je upisano u putnu ispravu.

Upis oružja i streljiva u putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka obavlja predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ukoliko oružje i streljivo nisu upisani u putnu ispravu primjenjuju se odredbe članka 39. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.


Članak 43.

Stranac može nabaviti oružje i streljivo koje će iznijeti iz Republike Hrvatske ako ima odobrenje nadležnog tijela

Ovlaštena pravna ili fizička osoba koja je registrirana za promet oružjem i streljivom, odnosno pojedinac koji prodaje oružje strancu, dužan je oružje, odnosno streljivo dopremiti do državne granice i predati ga strancu u nazočnosti ovlaštene službene osobe granične policije.


Članak 44.

Članovi stranih vojnih, policijskih i drugih delegacija koji dolaze u Republiku Hrvatsku u službeni posjet Republici Hrvatskoj i po propisima svoje države nose oružje ili je oružje sastavni dio njihove uniforme, mogu u zemlju unijeti oružje, držati i nositi ga bez posebnog odobrenja uz prethodnu obavijest Ministarstvu.

Osoblje stranih službi sigurnosti koje se nalaze u pratnji predstavnika strane države koji je u službenom posjetu Republici Hrvatskoj, mogu unijeti i nositi samo kratko vatreno oružje i pripadajuće streljivo na temelju odobrenja Ministarstva.


Članak 45.

Članovi stranih streljačkih organizacija mogu preko državne granice prenositi športsko oružje i streljivo za to oružje radi sudjelovanja na športskim takmičenjima u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 42. ovoga zakona.


Članak 46.

Prijevoz oružja i streljiva preko državne granice obavlja se pod uvjetima predviđenim propisima o oružju.


Članak 47.

Oružje i streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

-

 HELIA 3 2023
HELIA TI 728x90px CRO

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno