ODRŽANA JE IZBORNA SKUPŠTINA LS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 17. SVIBNJA 2019.

Napisao  Ponedjeljak, 10 Lipanj 2019 10:45

Skupštini je prisustvovalo 57 delegata od 71 ĉlanice. Od devet pridruženih ĉlanica Skupštini su prisustvovala dva predstavnika.

Domaćin 25. redovite Izborne Skupštine LS Zagrebaĉke županije bio je Lovni ured Dugo Selo, a održana je u Restoranu „Ćurak“ u Rugvici 17. svibnja 2019.g. Sjednicu Skupštine otvorio je aktualni predsjednik LS Zagrebaĉke županije Marinko Šebeĉić uz odavanje poĉasti minutom tišine svim preminulim lovcima, te pozdravio sve prisutne delegate i goste.

Skupštini je prisustvovalo 57 delegata od 71 ĉlanici. Od devet pridruženih ĉlanica Skupštini su prisustvovala dva predstavnika. 

Skupštini je prisustvovao naĉelnik općine Rugvica i saborski zastupnik Mato Ĉiĉak, proĉelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebaĉke ţupanije Josip Kraljiĉković, Ivica Budor, tajnik Hrvatskog lovaĉkog saveza, Robert MunĊer, ravnatelj osnovne škole Rugvica i Dubravka Goleš, voditeljica financijskog poslovanja Saveza

DSC 6258 1

Skupštinu je vodilo radno predsjedništvo u sastavu Marijan Lukšić, predsjednik i ĉlanovi Robert Đuranec i Ivica Smolĉić. Nakon usvajanja izvješća za 2018. godinu, pristupilo se izborima za razdoblje 2019 – 2023. Za predsjednika

DSC 6306 1

Za predsjednika LS Zagrebaĉke županije , izabran je Marinko Šebeĉić.

Za ĉlanove Izvršnog odbora izabrani su Zdravko Piškor, Ivan Štritof, Stjepan Garašić, Marijan Lukšić, Janko Bastašić, Krunoslav Žunec,, Josip Janĉić, Stjepan Vlahovac, Stjepan Kirin, Ivica Smolĉić, Branko Kralj, Branko RiĊan, Robert Đuranec, Tomislav Muţar, Matija Šepec i Mirko Grbavac, dok je predsjednik Marinko Šebeĉić 17-i ĉlan.

Za ĉlanove Nadzornog odbora birano je 9 ĉlanova, za ĉlanove Stegovnog i Arbitraţnog suda po 5 ĉlanova i 5 zamjenika . Na konstituirajućoj sjednici Izvršnog odbora, održanoj u pauzi sjednice Skupštine, izabrana su dva dopredsjednika, Marijan Lukšić i Robert Đuranec, te tajnik Slavoljub Marĉićev. Formirano je i Predsjedništvo Izvršnog odbora. Uz predsjednika Marinka Šebeĉića, ĉlanovi Predsjedništva su dopredsjednici Marijan Lukšić, Robert Đuranec, Zdravko Piškor, Stjepan Kirin.

DSC 6308 1

Nakon sjednice Izvršnog odbora , Skupština je nastavila sa radom. Predsjednika i dopredsjednike, Šebeĉić Marinka, Lukšić Marijana i Đuranec Roberta, Skupština je izabrala za naše delegate u Skupštini Hrvatskog lovaĉkog saveza.

Jednoglasno su usvojeni Program rada, Odluka o visini ĉlanarine i Plan prihoda i rashoda za 2020.g. Na prijedlog novoizabranog predsjednika, delegati su usvojili da LS Zagrebaĉke županije našim ĉlanicama plati trošak povjerenstva za usvajanje Lovno gospodarske osnove. Trošak po jednoj osnovi iznosi 2.000,00 Kn.

Pred kraj radnog dijela pod toĉkom razliĉito, Eugen Gligora iz LD „Zec“ Lukavec predlaže da se napravi Pravilnik o Lovnim uredima ili da se donesu izmjene Statuta Saveza kako bi se konkretnije definirao naĉin kandidature za tijela Saveza i da drugaĉije definira status pridruţenih ĉlanova.

Delegatima Skupštine su se obratili naĉelnik općine Rugvica Mato Ĉiĉak, Proĉelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebaĉke županije, mr. sc. Josip Kraljiĉković, te Ivica Budor, tajnik HLS-a.

U sveĉanom dijelu sjednice dodijeljene su Povelje Hrvatskog lovaĉkog saveza lovcima sa stažom preko 50 godina. U ime primatelja Povelja, zahvalio se Stjepan Dehin.

Tekst i fotografije . Željko Hrnčević.

Zadnja izmjena Ponedjeljak, 10 Lipanj 2019 11:48