Lovačka udruga Gaj Županja obilježila prošle godine 110 godina postojanja

Utorak, 10 Listopad 2017 15:22

Lovačka udruga Gaj Županja prigodnom je svečanošću obilježila prošle godine 110 godina postojanja i tradicije lovstva u tome gradu. 

Do osnutka Lovačkog društva u Županji došlo je 1906. godine, na poticaj kotarskog predstojnika Janka Sokolića i Cvjetka Romića, koji su organiziranom udrugom htjeli spriječiti krivolov. Te je godine tiskan i prvi pravilnik o lovu. Nakon Domovinskog rata mijenja se naziv društva u Lovačka udruga Gaj, koja danas ima 70 članova.


Iako je među najstarijima u Hrvatskoj, po lovnoj površini kojom raspolaže županjska lovačka udruga zasigurno je jedna od najmanjih, ali se ipak ne može požaliti na količinu divljači, koja je u gabaritima propisanima zakonom i lovnogospodarskom osnovom.

Fazan i zec su osnovna divljač, tu je i srna/srnjak, a divlja svinja i jelen samo su u prolazu zbog toga što nemamo dubinu šume. Sve su to plitke površine, na kojima se oni ne zadržavaju.


Problem je što su lovne površine kojima raspolažu rascjepkane, šumski predjel, kojeg imaju 1000 hektara, dijeli im poljoprivredna površina, a imaju još oko 1200 hektara polja i drugih lovnih površina. Uz lovačku kuću LU Gaj na Virovima nalaze se i strelište za gađanje glinenih golubova i čardak za hranu, a u lovištu je 10 hranilišta, 10 solišta, 12 visokih čeka i 30 hranilišta za fazane.

Zadnja izmjena Utorak, 10 Listopad 2017 15:42