LD Jelen Hrvatska Dubica - od devastiranog do revitaliziranog lovišta

Petak, 19 Prosinac 2014 07:42

Lovačka društva koja djeluju na samim rubovima Hrvatske uvijek su bila u podređenom odnosu na ostala, ponajprije zbog administrativnih ograničenja  te smanjenja ionako ne prevelikih lovnih površina, a kada su tijekom Domovinskog rata prošla okupaciju i devastaciju, zaslužuju zaista poseban osvrt.