Izrada autohtonih suvenira: Mirko Novak

Napisao  Srijeda, 13 Lipanj 2007 00:06
Autohtoni suvenir Autohtoni suvenir Mirko Novak

OSIJEK - Mirko Novak izrada autohtonih suvenira naročito iz područja Baranje i dijela Slavonije.

 

Mirko Novak izrada autohtonih suvenira naročito za područje Baranje i dijela Slavonije.


Rođen je 06. siječnja 1958. godine u malom Slavonskom selu Čađavački Lug kod Slatine. Školovao se i odrastao u Osijeku, od mladosti je bio član udruga tehničara i likovnjaka u Osijeku. Već tada pokazuje sklonost prema radu i stvaranju vlastitim rukama. Od 1979. godine živi u Dardi do početka rata.
Kao Dragovoljac sudionik je domovinskog rata, kada prolazi sva istočno-Hrvatska ratišta.
U Dardu se vraća 1998. godine, kada otpočinje obnovu i uređenje devastirane kuće kako bi stvorio uvjete dosljedne za život sa svojom porodicom.
Kao visoki časnik MORH-a 2002. godine odlazi u mirovinu. 
Član je likovne udruge "Lopoč" u Bilju, a izrada suvenira mu je vlastita zamisao.
Svi suveniri isključivo su rađeni rukom od kvalitetne Slavonske hrastovine. 

Vrata - kapija

Objekt je izrađen na samom ulazu u "Park prirode kopački rit".
Prepoznatljivo je obilježje za Baranju iz promidžbenih materijala diljem svijeta.
Izrađena su od rezane-kalane hrastovine, tehnikom urezivanja dijelova koji se lijepe i zakivaju drvenim klinovima, te zaštićena bezbojnim lakom.

Dimenzije: visina 26-27 cm, širina podnožja 21-22 cm, debljina 7-8 cm.

Sastoji se od 120 - 140 dijelova, svaki primjerak je unikatan.
Cijena: 95,00 kuna

 

Velika - čeka

Služi za praćenje i sačekivanje divljači u šumskim prosjekama i područjima.
Prepoznatljiva je naročito u lovištima Baranje, te Slavonije i šire.
Izrađena je od rezane-kalane hrastovine, tehnikom urezivanja dijelova koji se lijepe i zakivaju drvenim klinovima. Ista ima četvero-vodni krov, podložak, te je zaštićena bezbojnim lakom.

Dimenzije: dužina-širina 15-15  cm, visina 40 cm.

Sastoji se od 100-120 dijelova, svaki je primjerak unikatan.


Cijena: 200,00 kuna

 

Srednja - čeka

Služi za praćenje i sačekivanje divljači u šumskim prosjekama i područjima.
Prepoznatljiva je naročito u lovištima Slavonije, dok je dalje rjeđa.
Izrađena je od rezane-kalane hrastovine, tehnikom urezivanja dijelova koji se lijepe i zakivaju drvenim klinovima. Ista ima jedno-vodni krov, zatvorenog je tipa sa prozorima i vratima, ima vanjsku terasu, podložak, te je zaštićena bezbojnim lakom.

Dimenzije: dužina-širina 10-10 cm, visina 25 cm.

Sastoji se od 220-250 dijelova, svaki je primjerak unikatan.
 


Cijena:200,00 kuna

 

Mala - čeka

Služi za praćenje i sačekivanje divljači u šumskim prosjekama i područjima.
Prepoznatljiva je naročito u lovištima Baranje, te Slavonije i šire.
Izrađena je od rezane-kalane hrastovine, tehnikom urezivanja dijelova koji se lijepe i zakivaju drvenim klinovima. Ista ima četvero-vodni krov, podložak, te je zaštićena bezbojnim lakom.

Dimenzije: dužina-širina 9-9 cm, visina 22-23 cm.

Sastoji se od 100-120 dijelova, svaki je primjerak unikatan.


Cijena:145,00 kuna

 

Polu-čeka - košara

Služi za praćenje i sačekivanje divljači u niskom raslinju ili poljoprivrednim kulturama.
Prepoznatljiva je u svim lovištima Slavonije i Baranje, a tako i šire.
Izrađena je od rezane-kalane hrastovine, tehnikom urezivanja dijelova koji se lijepe i zakivaju drvenim klinovima. Ista ima podložak, te je zaštićena bezbojnim lakom.

Dimenzije: dužina-širina 7-8 cm, visina 12-13 cm.

Sastoji se od 90-100 dijelova, svaki je primjerak unikatan.

 


Cijena:95,00 kuna

 

Hranilište - poluautomatsko

Služi za prehranu divljači isključivo zrnastom hranom.
Prepoznatljivo je u lovištima Baranje, a nešto manje Slavonije.
Izrađeno je od rezane hrastovine, tehnikom urezivanja dijelova koji se lijepe i zakivaju drvenim klinovima. Isto je samostojeće, a krovište je rađeno tehnikom spaljivanja u drvetu, te zaštićeno bezbojnim lakom.

Dimenzije: dužina 10 cm, visina 16-17 cm, širina¸ 10-11 cm.

Sastoji se od 120-140 dijelova, svaki primjerak je unikatan.


Cijena:155,00 kuna

 

Hranilište - kombinirano

Služi za prehranu divljači u gornjem dijelu kabastom, a donjem dijelu zrnastom hranom. Prepoznatljivo je u svim lovištima Slavonije i Baranje, a tako i šire.
Izrađeno je od rezane hrastovine, tehnikom urezivanja dijelova koji se lijepe i zakivaju drvenim klinovima. Isto ima podložak, a krovište je rađeno tehnikom spaljivanja u drvetu, te zaštićeno bezbojnim lakom.

Dimenzije: dužina 16 cm, visina 11-12 cm, širina¸ 9 cm.

Sastoji se od 35-40 dijelova, svaki primjerak je unikatan.
 


Cijena:75,00 kuna

 

Hranilište - obično

Služi za prehranu divljači isključivo kabastom hranom. Prepoznatljivo je u svim lovištima Slavonije i Baranje, a tako i šire.
Izrađeno je od rezane-kalane hrastovine, tehnikom urezivanja dijelova koji se lijepe i zakivaju drvenim klinovima. Isto ima podložak, a krovište je rađeno tehnikom spaljivanja u drvetu, te zaštićeno bezbojnim lakom.

Dimenzije: dužina 16 cm, visina 13-14 cm, širina¸ 9 cm.

Sastoji se od 75-85 dijelova, svaki primjerak je unikatan.
 


Cijena:85,00 kuna

 

Čamac - čikl obični

Služi za ribolov i osmatranje flore - faune, te ostalih bogatstava Slavonije i Baranje. Prepoznatljiv je naročito za plovidbu na rijeci Dravi i ostalim mirnim vodama ovoga kraja.
Izrađen je od rezane hrastovine, debljine 1,5-2 mm, tehnikom savijanja stegama i lijepljenja, te zaštićen bezbojnim lakom.

Dimenzije : dužina 24-25 cm, širina 6-6,5 cm, dubina 2,2-2,4 cm.

Sastoji se od 45-50 dijelova, svaki primjerak je unikatan. 


Cijena:95,00 kuna

 

Čamac - čikl čunjasti

Služi za ribolov i osmatranje flore - faune, te ostalih bogatstava Slavonije i Baranje. Prepoznatljiv je naročito za plovidbu na rijeci Dunavu i ostalim vodama ovoga kraja.
Izrađen je od rezane hrastovine, debljine 1,5-2 mm, tehnikom savijanja stegama i lijepljenja, te zaštićen bezbojnim lakom.

Dimenzije : dužina 24-25 cm, širina 6,5-7 cm, dubina 2,3-2,5 cm.

Sastoji se od 45-50 dijelova, svaki primjerak je unikatan. 
 

Cijena:95,00 kuna
 
Zadnja izmjena Četvrtak, 14 Travanj 2016 18:37
K2 Items