LOVSTVO i LOV zakoni i pravilnici

Dokumenti
CJENIK DIVLJAČI - 2006.g. Friday, 02 January 2015
LOVOSTAJA - LOV Friday, 02 January 2015
NAREDBA O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI - 2007.g. Friday, 02 January 2015
Obrasci uvjerenja o položenom- ispitu - 2010.g. Friday, 02 January 2015
ODŠTETNI CJENIK ZA IZRAČUN NAKNADE ZA ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU - 2006.g, Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU LOVA, ORUŽJE, ISKAZNICA - 2010.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O LGO - IZMJENE I DOPUNE - 2008.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LGO - 2010.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU - 2008.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE - 2010.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU - 2013.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA - 2010.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O LGO - 2011 g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O LGO - 2013 g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU - 2010.g Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O LGO 1 - 2006 g. Saturday, 03 January 2015
PRAVILNIK O LGO 2 - 2006.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O LOVOČUVARSKOJ SLUŽBI - 2006.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O LOVOSTAJU - 2010 g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE PLANA ZAŠTITE DIVLJAČI NA POVRŠINAMA ZEMLJIŠTA IZVAN LOVIŠTA - 1994.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O NAČINU LOVA S PTICAMA GRABLJIVICAMA I PROGRAMU O POLAGANJU SOKOLARSKOG ISPITA - 2010.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O NAČINU LOVA U GRANIČNOM POJASU - 2006.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O NAČINU OCJENJIVANJA TROFEJA DIVLJAČI - 2008.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA - 2006.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU - 2006.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O PASMINAMA, BROJU I NAČINU KORIŠTENJA LOVAČKIH PASA ZA LOV - 2010.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O POTVRDI O PODRIJETLU I OBILJEŽAVANJU KRUPNE DIVLJAČI - 2010.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE - 2006.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O SADRŽAJU UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU »HRVATSKIH ŠUMA« d.o.o. ZAGREB I OVLAŠTENIKA PRAVA LOVA - 2007.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI LOVNOG INSPEKTORA - 2012.g. Friday, 02 January 2015
PRAVILNIK O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE - 2006.g. Friday, 02 January 2015
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP DRŽAVNIH LOVIŠTA - 2013.g. Friday, 02 January 2015
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU - 2009.g. Friday, 02 January 2015
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O LOVSTVU - 2014. godina Friday, 02 January 2015
ZAKON O LOVSTVU - 2005.g. Friday, 02 January 2015

Najveća zbirka zakona, pravilnika, uredbi, propisa... za područje lovstva

Na portalu Lovac.info možete na jednom mjestu pronaći sve zakone i pravilnike koji se tiču lovstva! 

Zakonodavstvo je podijeljeno u čak osam kategorija: IMOVINSKO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK, KAZNENO ZAKONODAVSTVO, LOVSTVO i LOV, ORUŽJE, PRIRODA i OKOLIŠ, RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UDRUGE i VETERINARSTVO. Svakako vrijedi spomenuti i PRIRUČNIK OGLEDNIH AKATA ZA LOVAČKE ORGANIZACIJE.

Materijala je stvarno mnogo – 182 zakona i pravilnika, te jedan Priručnik, a sve navedeno možete i potpuno besplatno „skinuti“ na vlastito računalo!

Portal Lovac.info ovom prilikom se zahvaljuje gospodinu RONALDU PICHLERU, koji je prikupio i kategorizirao gotovo sve ove sve zakone i pravilnike i bez čije inicijative i rada ovo ne bi bilo moguće napraviti.

Dobra vam kob!