PRIRODA i OKOLIŠ zakoni i pravilnici

Dokumenti
DRŽAVNI PLAN ZA ZAŠTITU VODA - 1999.g. Monday, 05 January 2015
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OKOLIŠA - 2002.g. Monday, 05 January 2015
NACIONALNI PLAN DJELOVANJA NA OKOLIŠ - 2001.g. Monday, 05 January 2015
NAREDBA O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE - 2007.g. Monday, 05 January 2015
NAREDBA O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE IZ OTOČNIH EKOSUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - 2012.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O OČUVANJU PTICA U PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE - 2014.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O OČUVANJU PTICA U PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE - PRILOG - 2014.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O POPISU STANIŠNIH TIPOVA, KARTI STANIŠTA TE UGROŽENIM I RIJETKIM STANIŠNIM TIPOVIMA - 2014.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA - 2009.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA - dodatak Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O PRIJELAZIMA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ČUVARA PRIRODE - 2014.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE - 2014.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU INSPEKTORA/ICA ZAŠTITE OKOLIŠA - 2012.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O STROGO ZAŠTIĆENIM VRSTAMA - 2013.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O UVJETIMA DRŽANJA, NAČINU OZNAČAVANJA I EVIDENCIJI ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU - 2009.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ŠTETE PROUZROČENE NEDOPUŠTENOM RADNJOM NA ZAŠTIĆENIM ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA - 1996.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA - 2008.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA - 2011.g. Monday, 05 January 2015
PRAVILNIK O ZNAKU ZAŠTITE PRIRODE - 2003.g. Monday, 05 January 2015
UREDBA O EKOLOŠKOJ MREŽI - 2013.g. Monday, 05 January 2015
UREDBU O POSTUPKU JAVNOG UVIDA KOD PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA - 2005.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA - 2005.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA - srpanj 2014.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJA - 2003.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA - 2013.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA - veljača 2014.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA - 2013.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O ZAŠTITI BILJA - 1994.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA - 2013.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE - 2013.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJA - 2006.g. Monday, 05 January 2015
ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA - 1995.g. Monday, 05 January 2015

Najveća zbirka zakona, pravilnika, uredbi, propisa... za područje lovstva

Na portalu Lovac.info možete na jednom mjestu pronaći sve zakone i pravilnike koji se tiču lovstva! 

Zakonodavstvo je podijeljeno u čak osam kategorija: IMOVINSKO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK, KAZNENO ZAKONODAVSTVO, LOVSTVO i LOV, ORUŽJE, PRIRODA i OKOLIŠ, RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UDRUGE i VETERINARSTVO. Svakako vrijedi spomenuti i PRIRUČNIK OGLEDNIH AKATA ZA LOVAČKE ORGANIZACIJE.

Materijala je stvarno mnogo – 182 zakona i pravilnika, te jedan Priručnik, a sve navedeno možete i potpuno besplatno „skinuti“ na vlastito računalo!

Portal Lovac.info ovom prilikom se zahvaljuje gospodinu RONALDU PICHLERU, koji je prikupio i kategorizirao gotovo sve ove sve zakone i pravilnike i bez čije inicijative i rada ovo ne bi bilo moguće napraviti.

Dobra vam kob!