natjacaj-vuka-foto-2014

Nacionalni park, park prirode i strogi rezervat

ZAŠTIĆENA PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE
Prikaz #
Naziv Hitovi
Web Link Fotografije park prirode LONJSKO POLJE
On line galerija autorskih fotografija Parka prirode Lonjsko polje. Glavni cilj stranica je promocija Parka prirode,i svakakoosobna elja autora za zatitu istog,te u isto vrijeme ponuditi posjetiteljima sadraj tj.fotografije .
898
Web Link Park prirode LONJSKO POLJE
PP LONJSKO POLJE, Sisa?ko-moslava?ka i Brodsko-posavska upanija, 50 650 ha, od: 6. 3. 1990.
668
Web Link Park prirode BIOKOVO
PP BIOKOVO, Splitsko-dalmatinska upanija, 19 500 ha, od: 29. 5. 1981.
608
Web Link Park prirode VRANSKO JEZERO
PP VRANSKO JEZERO, Zadarska upanija, 5100 ha, od: 8. 7. 1999.
588
Web Link Park prirode TELA?ICA
PP TELA?ICA, Zadarska upanija,6706 ha, od: 24. 3. 1988.
587
Web Link Park prirode VELEBIT
PP VELEBIT, Li?ko-senjska i Zadarska upanija, 200 000 ha, od: 29.5.1981
758
Web Link Park prirode U?KA
PP U?KA, Primorsko-goranska i Istarska upanija, 14600 ha, od: 28.4.1999.
645
Web Link Park prirode UMBERA?KO SAMOBORKO GORJE
PP UMBERA?KO GORJE, Zagreba?ka i Karlova?ka upanija, 33300 ha, od 2.6.1999.
612
Web Link Park prirode MEDVEDNICA
PP MEDVEDNICA, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Zagreba?ka upanija, 22 826 ha, od: 29. 5. 1981.
621
Web Link Park prirode PAPUK
PP PAPUK, Viroviti?ko-podravska i Poeko-slavonska upanija, 33600 ha, od: 11. 5. 1999.
624
Web Link Park prirode KOPA?KI RIT
PP KOPA?KI RIT, Osje?ko-baranjska upanija, 22 894 ha, od 13.10.1967
647
Web Link Strogi rezervat BIJELE I SAMARSKE STIJENE
SR BIJELE I SAMARSKE STIJENE, Primorsko-goranska i Karlova?ka upanija, 1115,35 ha, od: 24. 1. 1985.
617
Web Link Strogi rezervat HAJDU?KI I ROANSKI KUKOVI
SR HAJDU?KI I ROANSKI KUKOVI, Li?ko-senjska upanija, 1222 ha, od: 22. 1. 1969.
591
Web Link Nacionalni park MLJET
NP MLJET, Dubrova?ko-neretvanska upanija, 5375 ha, od: 12. 11. 1960.
645
Web Link Nacionalni park KRKA
NP KRKA, ibensko-kninska upanija, 11 100 ha, od: 24. 1. 1985.
607
Web Link Nacionalni park KORNATI
NP KORNATI, ibensko-kninska upanija, 21 800 ha, od: 24.7.1980
665
Web Link Nacionalni park PAKLENICA
NP PAKLENICA, Zadarska i Li?ko-senjska upanija, 9600 ha, od: 19.10.1949
604
Web Link Nacionalni park PLITVI?KA JEZERA
NP PLITVI?KA JEZERA, Karlova?ka i Li?ko-senjska upanija, 29482 ha, od: 8. 4. 1949
608
Web Link Nacionalni park SJEVERNI VELEBIT
NP SJEVERNI VELEBIT, Li?ko-senjska upanija, 10 900 ha, od: 2. 6. 1999.
611
Web Link Nacionalni park RISNJAK
NP RISNJAK, Primorsko-goranska upanija, 6400 ha, od: 15. 9. 1953
918

logo lovac krom