"Zlatni" vepar iz lovišta Radinje

Napisao  Srijeda, 16 Prosinac 2015 09:09
"Zlatni" vepar iz lovišta Radinje "Zlatni" vepar iz lovišta Radinje

Prošli vikend u komercijalnom lovu za poslovne partnere kod Hrvatskih šuma podružnica Nova Gradiška lovac Ivica Cink odstrijelio je vrijedan trofej prema neslužbenoj procjeni vepra u "zlatu". 

Dobro znano po raznolikoj divljači, lovište Radinje (4135 ha) nalazi se sjeverno od rijeke Save, između Nove Gradiške i Slavonskog Broda, u predjelu slavonske ravnice i šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Lovištem gospodare Hrvatske šume. Lovište pokriva površinu od 4135 ha ograđenog prostora. Poznato je po svojoj dugoj lovnoj tradiciji, te primjerenoj organizaciji lova na jelena običnog, srnu i divlje svinje. Najznačajniji je paušalni lov na divlje svinje gdje se slažu štreke od 10, 20 pa i više divljih svinja te lov jelena u rici.

U blizini je i zaštićeni šumski rezervat “Muški bunar” s jednom od najstarijih zajednica hrasta kitnjak i bukve, te šuma “Prašnik”, najstarija europska šuma hrasta lužnjaka. Lovište je uspostavljeno 1955 i već je ugostilo brojne lovce iz cijeloga svijeta. Uz tradicionaln lov na visoku divljač i divlje svinje, organiziraju se i lovovi na zečeve, fazane, prepelice i divlje patke. 

U srcu lovišta nalazi se lovački dom, "Lovačka kuća Radinje" smještajnog kapaciteta 7 soba(14kreveta) s kupaonicama i klimom te lovačkom kuhinjom i jelima po želji. 

Zadnja izmjena Srijeda, 16 Prosinac 2015 09:42
K2 Items